Alimenty nie tylko na dzieci

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Alimenty Wrocław, Adwokat alimenty Wrocław, Alimenty na dziecko Wrocław, Kancelaria Adwokacka alimenty Wrocław, Podwyższenie alimentów Wrocław, Zabezpieczenie alimentów Wrocław Alimenty nie tylko na dzieci W wyjątkowych okolicznościach świadczenie należy się rodzicom, dziadkom, rodzeństwu, byłemu współmałżonkowi, pasierbowi, macosze i ojczymowi. Brak jest jednoznacznego wieku, po którym rodzice byliby zwolnieni z obowiązku alimentacyjnego. Alimenty należą się tak […]

Read More

Przedłużenie terminu alimentacji

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Alimenty Wrocław, Adwokat alimenty Wrocław, Alimenty na dziecko Wrocław, Kancelaria Adwokacka alimenty Wrocław, Podwyższenie alimentów Wrocław, Zabezpieczenie alimentów Wrocław Przedłużenie terminu alimentacji Przedłużenie 5-letniego terminu przewidzianego w art. 60 § 3 KRO może nastąpić tylko wtedy, gdy wyjątkowe okoliczności, wymienione w tym przepisie, powstały przed upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu […]

Read More

Zakres obowiązku alimentacyjnego względem innego uprawnionego niż dziecko

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Alimenty Wrocław, Adwokat alimenty Wrocław, Alimenty na dziecko Wrocław, Kancelaria Adwokacka alimenty Wrocław, Podwyższenie alimentów Wrocław, Zabezpieczenie alimentów Wrocław Zakres obowiązku alimentacyjnego względem innego uprawnionego niż dziecko Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem innego uprawnionego niż dziecko, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, wyjątkowo może polegać także – poza dostarczaniem środków utrzymania i wychowania w […]

Read More

Przesłanki obowiązku alimentacyjnego małżonka

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Alimenty Wrocław, Adwokat alimenty Wrocław, Alimenty na dziecko Wrocław, Kancelaria Adwokacka alimenty Wrocław, Podwyższenie alimentów Wrocław, Zabezpieczenie alimentów Wrocław Przesłanki obowiązku alimentacyjnego małżonka Teza Przesłanką przewidzianego w art. 60 § 1 KRO obowiązku alimentacyjnego jest stan niedostatku małżonka uprawnionego oraz że stan ten występuje wtedy, gdy uprawniony nie jest w stanie własnymi siłami zaspokoić swoich […]

Read More

Komu przysługują alimenty ?

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Adwokat alimenty Wrocław, Kancelaria Adwokacka alimenty Wrocław, Alimenty Wrocław, Alimenty na dzieci Wrocław

Read More

Kogo obciąża obowiązek alimentacyjny ?

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Alimenty Wrocław, Adwokat alimenty Wrocław, Kancelaria Adwokacka alimenty Wrocław, Alimenty na dzieci Wrocław Kiedy rozwiedziony małżonek powinien płacić alimenty byłej żonie lub mężowi ? Rozwiedziony małżonek powinien płacić alimenty byłej żonie lub mężowi tedy, gdy: – były małżonek nie zostanie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, – były małżonek znajduje się w niedostatku, – były […]

Read More

Od czego zależy wysokość alimentów ?

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Adwokat alimenty Wrocław, Kancelaria Adwokacka alimenty Wrocław, Alimenty Wrocław, Alimenty na dzieci Wrocław

Read More

Zabezpieczenie alimentów – jak i kiedy ?

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Adwokat alimenty Wrocław, Kancelaria Adwokacka alimenty Wrocław, Alimenty Wrocław, Alimenty na dzieci Wrocław

Read More

Zmiana wysokości i ustanie alimentów ?

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Alimenty Wrocław, Adwokat alimenty Wrocław, Kancelaria Adwokacka alimenty Wrocław Zmiana wysokości i ustanie alimentów ? Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym w razie jakiejkolwiek zmiany stosunków, osoba może żądać zmiany orzeczenia dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Na wysokość alimentów wpływa wiele czynników, w tym: potrzeby osoby uprawnionej do otrzymywania świadczenia pieniężnego oraz możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej. Wraz […]

Read More

Alimenty od byłego męża

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Adwokat alimenty Wrocław, Kancelaria Adwokacka alimenty Wrocław – Alimenty od byłego męża … Alimenty od byłego męża Prawo rodzinne chroni osoby, których sytuacja materialna po rozwodzie ulega znacznemu pogorszeniu, przyznając im prawo ubiegania się od byłego małżonka świadczeń alimentacyjnych zaspokajających ich podstawowe potrzeby życiowe. Rozwiedziony małżonek ma obowiązek płacić alimenty drugiemu, który po rozwodzie znalazł […]

Read More